ปัจจุบัน สถาบันข้ามชาติทั้งหมดและขบวนการโอลิมปิกทั้งหมดเข้าร่วมการขับร้อง

ปัจจุบัน สถาบันข้ามชาติทั้งหมดและขบวนการโอลิมปิกทั้งหมดเข้าร่วมการขับร้อง

เพื่อยกย่องธรรมาภิบาลในการกีฬา นักวิชาการอาจถูกล่อลวงให้ร้องเพลง “ภารกิจเสร็จสิ้น” และเปิดแผ่นเพลงเพื่อเล่นเพลงนั่นจะเป็นความผิดพลาดร้ายแรง วาทกรรมสาธารณะเปลี่ยนไปอย่างมาก แต่ความเป็นจริงของกีฬายังขาดหายไป เกือบทุกสัปดาห์จะมีหลักฐานใหม่ๆ เกี่ยวกับการทุจริตและการจัดการที่บกพร่องในสหพันธ์กีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ งานปรับปรุงธรรมาภิบาลกีฬาเพิ่งเริ่มต้นขึ้น

ที่ Play the Game เรามีความภาคภูมิใจ

ที่ได้อยู่แถวหน้าของการโต้วาทีด้านธรรมาภิบาลกีฬาผ่านกิจกรรมการสื่อสารและการประชุมของเรา และผ่านการเป็นพันธมิตรกับนักวิจัยทั่วโลก รวมถึงบรรณาธิการของหนังสือเล่มนี้และผู้เขียนบางคน ซึ่งนำไปสู่ การสร้างเครื่องมือสังเกตการณ์การกำกับดูแลกีฬาโชคดีที่การมีส่วนร่วมทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นนั้นขยายออกไปไกลเกินกว่าแวดวงของเรา หนังสือเล่มนี้เป็นพยานถึงข้อเท็จจริงนั้น และเป็นเพียงเศษเสี้ยวของ

สิ่งที่นักวิชาการได้จัดทำขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ในฐานะคนนอกวงการวิชาการ ขออนุญาติถามกลับว่า พลังวิชาการถูกใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของวงกากีฬาและสังคมหรือไม่?แม้ว่าฉันจะเข้าใจว่าการพัฒนาทฤษฎีเป็นความพยายามที่จำเป็นและน่าดึงดูดใจ แต่จะเป็นประโยชน์หากนักวิชาการเพิ่มความสนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วารสารศาสตร์เชิงสืบสวนมีทรัพยากรต่ำ พนักงานอัยการก็เช่นกัน – และแม้ว่าฉันจะไม่ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นดินแดนแห่งน้ำนมและ

น้ำผึ้ง แต่ฉันคิดว่านักวิชาการสามารถเพิ่มอิทธิพลได้

มากด้วยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับนักวิจัยที่มีทุนน้อยหลายพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับธรรมาภิบาลการกีฬาต้องการความรู้เชิงประจักษ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและการคิดเชิงทฤษฎีที่สร้างสรรค์อย่างหมดหวัง เพียงพูดถึงบางส่วน:โมเดลสำหรับการสร้างเอกราชของกีฬาขึ้นใหม่ สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการสมาคมกับความจำเป็นในการควบคุมอุตสาหกรรมกีฬาและปกป้องจากการแทรกซึมของอาชญากร

วิธีการรักษาค่านิยมประชาธิปไตยสามารถ

และควรรวมเข้ากับการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นจากรัฐเผด็จการในการเป็นเจ้าของและเหตุการณ์สำคัญ 

การสำรวจและข้อเท็จจริงเพื่อแทนที่ตำนานในการอธิบายสิ่งที่กระตุ้นให้คนทุกวัยมีส่วนร่วมในกิจกรรทางกายและกีฬา แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกันการล่วงละเมิดทางจิตใจและทางเพศในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การวิจัยเพื่อลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่

เป็นมิตรต่อการเคลื่อนไหวและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่ากีฬามีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับผู้บริโภคไปจนถึงการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ ภาระหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมได้ยินแม้แต่นักวิชาการที่เก่งกาจก็อธิบายว่าพวกเขาสามารถวิจารณ์กีฬาได้ก็ต่อเมื่อล้มเหลวและไม่มีส่วนร่วมในการหาทางออก 

สิ่งนี้อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของพวกเขาและยังเป็น

การประนีประนอมความเป็นกลางของพวกเขาด้วย

ฉันไม่สามารถไม่เห็นด้วยมากขึ้น ในความคิดของฉัน นักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติพอๆ กับพวกเราที่เหลือ และในฐานะมนุษย์ ฉันคิดว่าเราผูกพันกันด้วยภาระผูกพันโดยรวมที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสนับสนุนชุมชนของเราอย่างสุดความสามารถ

Credit : สล็อต